Vaatamine: VP otsus Otsi
 Pealkiri: 
Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
 Dokumendi number: 
1-2.1/288
 Registreerimise aeg: 
08.02.2023
 Jõustumiskuupäev: 
 Allkirjastatud dokument: 
VP_08032023_o288.pdf (86.9KB)
VP_08032023_o288.asice (91.3KB)
 Avaldatud Riigi Teatajas: 
17.03.2023
 Riigi Teataja number: 
RT I, 17.03.2023, 4
 
Piirangud
Avalik
 Kirjavahetus (1)  
Pealkiri Reg nr * Reg kuupäev
Vastuvõetud seadus 1-2.1.1/532 23.02.2023